Saadud toetused:
2023.a. Leader 19.2 projektitoetus "Musta Veise toidutreileri soetus"
Projekti ajaline kestvus: 08.06.2022-07.06.2024
Projekti esmaseks eesmärgiks
on Mulgi temaatilist toidutreilerit kasutades viia lõpptarbijani (vahendajaid välistades) kohalik, mahe, väga väikese keskkonnajäljega tooraine - maheveise liha. Seda nii otsemüügina kui ka erinevate väljunditena läbi toitlustuse. Otseseks lisaeesmärgiks on ka reklaam kohalikule toidule.
Projekti tulemusena ostis Vilsi OÜ täisvarustuses mulgitemaatilise toidutreileri mida on võimalik kasutada nii müügipunktina kui ka toitlustuskohana.Treileri varustustase on valitud eeldusega, et seda on võimalik ka välja rentida. Treileri opereerimiseks on palgatud 2 põhikohaga töötajat.
Esimese hooaja suvel oli treiler, mulgikeelse nimega Burgerivanger, töös põhiliselt toitlustuse pakkujana. Terve juuni kuu asus Burgerivanger vastavatud Mulgi Elamuskeskuses. Juulist alates Tõrva südalinnas. 
Investeeringu suurus: 29 400,00, Toetuse suurus: 12 524,40
2022.a. Meede 4.1 - Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus. Põllumajandustehnika soetamine 23582,42, karjaaedade ehitus 1886,00, jootmiskoha rajamine 1576,80. Kokku toetuse summa 27045,22.
2015.a. Meede 4.1
 
(kolmas voor)- Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus. Põllumajandustehnika soetamine 77 242.75
2015.a. Meede 4.1
(esimene voor) - Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus. Lihaveiselauda rekonstrueerimine, tahkesõnnikuhoidla ehitamine, põllumajandustehnika soetamine 132 195.96
2013.a. Meede 1.4.1 -
Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus. Põllumajandustehnika soeamine 50 958.83
2012.a. Meede 1.2 - Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine. 40 000.00